ผลงาน

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


 


งานที่1 สร้างวีดีโอคำขวัญเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลในโปรแกรม canva (งานคู่)


 

        งานที่2 สร้างงานกราฟฟิกจากโปรแกรม canva  (งานเดี่ยว)
ความคิดเห็น